1967 – 2000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2001 – 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2010 – Hiện tại

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

1967 • 2000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

1967

Thành lập công ty và bắt đầu các hoạt động buôn bán thương mại.

1969

Xây dựng nhà máy.

1971

Bắt đầu lắp ráp động cơ và máy nông nghiệp cung cấp cho thị trường.

1990

Bắt đầu thực hiện dự án sản xuất động cơ diesel thế hệ mới (RV).

1999

Thiết lập hợp đồng kỹ thuật với Kubota. Bắt đầu xuất khẩu sản phẩm với số lượng lớn cho thị trường Asia,Trung Đông…

2000

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000.

2001 • 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

2002

Dây chuyền sản xuất đầu tiên với sự tích hợp của các trung tâm gia công CNC được đưa vào vận hành sử dụng.

2004

Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 : 2004.

2005

Động cơ diesel đầu tiên do Vikyno thiết kế và chế tạo được ra mắt thị trường (RV165-2).

2007

Thiết kế và chế tạo động cơ diesel RV145-2.

2008

Hợp nhất công ty VIKYNO và VINAPPRO thành Công ty SVEAM.

2009

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.

2010 • Hiện tại

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

2010

Thiết kế và chế tạo động cơ diesel RV320.

2011

Thiết kế và chế tạo động cơ diesel thế hệ LX.