Máy phát điện MF1120S + EV2600-NB (Dynamo Ý)

49.480.000