Máy xay xát HW60A/CL1000

Tỷ lệ bóc vỏ lúa cao, hạt lức không mẻ đầu.
Bền và êm nhờ các bánh răng đã được gia công chính xác bằng máy chuyên dùng và tôi (trui).
Dễ sử dụng, bảo trì.